Skatteverket om förebyggande friskvård

Skatteverket om förebyggande friskvård

Förebyggande friskvård skattefritt Företagsmassage räknas till skattefri friskvård när den är en personalvårdsförmån som riktas till hela personalen. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontant ersättning, varför bruttolöneavdrag inte kan tillämpas för dessa förmåner. Det behövs inga formella beviskrav så som

Belöna personalen med massage

Belöna personalen med massage

Minska stress med massage på jobbet Med 15 minuters massage i veckan har i studier visat kunna minska stress, mjuka upp spända muskler och pigga upp sinne och kropp. Massage på jobbet är ett sätt att väva in pauser på arbetsplatsen för