Belöna personalen med massage

Belöna personalen med massage

Minska stress med massage på jobbet Med 15 minuters massage i veckan har i studier visat kunna minska stress, mjuka upp spända muskler och pigga upp sinne och kropp. Massage på jobbet är ett sätt att väva in pauser på arbetsplatsen för