Där livet händer funkar massage #företagsmassage

Där livet händer funkar massage #företagsmassage

Leva livet Jag beundrar Ikeas reklam med budskapet “Där livet händer”.  Den får mig att känna igen situationer från vardagen och jag kan inte undgå att reflektera över att så är är det att vara människa och att leva livet.

Belöna personalen med massage

Belöna personalen med massage

Minska stress med massage på jobbet Med 15 minuters massage i veckan har i studier visat kunna minska stress, mjuka upp spända muskler och pigga upp sinne och kropp. Massage på jobbet är ett sätt att väva in pauser på arbetsplatsen för