Hackningarna kallas Tapotement

Hackningarna kallas Tapotement

Svensk klassisk massage består av fem olika drag. Effleurage (stryka glida), Petrissage (knåda), Friktion (tvärgående eller längsgående över muskeln) och Tapotement (hackning). Tricket med tapotement är att hålla ett bra tempo och låta handen/fingrarna göra jobbet och inte armarna. Rytmen blir

Där livet händer funkar massage

Där livet händer funkar massage

Leva livet Jag beundrar Ikeas reklam med budskapet “Där livet händer”.  Den får mig att känna igen situationer från vardagen och jag kan inte undgå att reflektera över att så är är det att vara människa och att leva livet.