Skatteverket om förebyggande friskvård

Skatteverket om förebyggande friskvård

Förebyggande friskvård skattefritt Massage räknas till skattefri friskvård när den är en personalvårdsförmån som riktas till hela personalen. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontant ersättning, varför bruttolöneavdrag inte kan tillämpas för dessa förmåner. Det behövs inga formella beviskrav så som

Hälsoportaler och friskvårdsbidrag

Hälsoportaler och friskvårdsbidrag

Har du friskvårdsbidrag som betalas ut via någon av hälsoportalerna Actiway, Wellnet eller Benify. Då är du välkommen att använda ditt friskvårdsbidrag till massage. Är ditt företag anslutet till någon av dessa hälsoportaler så är det enkelt för dig att