Där livet händer funkar massage

Där livet händer funkar massage

Leva livet Jag beundrar Ikeas reklam med budskapet “Där livet händer”.  Den får mig att känna igen situationer från vardagen och jag kan inte undgå att reflektera över att så är är det att vara människa och att leva livet.

Hälsoportaler och friskvårdsbidrag

Hälsoportaler och friskvårdsbidrag

Har du friskvårdsbidrag som betalas ut via någon av hälsoportalerna Actiway, Wellnet eller Benify. Då är du välkommen att använda ditt friskvårdsbidrag till massage. Är ditt företag anslutet till någon av dessa hälsoportaler så är det enkelt för dig att