Förebyggande friskvård skattefritt

Massage räknas till skattefri friskvård när den är en personalvårdsförmån som riktas till hela personalen. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontant ersättning, varför bruttolöneavdrag inte kan tillämpas för dessa förmåner. Det behövs inga formella beviskrav så som läkarintyg för att personal ska få rätt till förebyggande friskvård.

Däremot ska en individuell bedömning av den anställde göras som visar att det finns ett behov och syfte med behandlingen.

Läs mer på skatteverket om fri förebyggande friskvård och behandling

 Behov och syfte med massage

Som arbetsgivare behöver man kunna erbjuda alla på företaget företagsmassage för att det ska vara skattefritt samt kunna motivera att det finns ett behov och syfte med behandlingen för varje medarbetare.

Exempel på behov och syfte

 • Minska stress
  ( vanligt inom yrken som lärare, agenter, förmedlare och läkare )
 •  Avlasta påfrestande arbetsställning
  (vanligt inom yrken som hantverksarbete, inom byggverksamhet och
  tillverkning samt inom process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete, frisörer, försäljare samt städare )

Tyvärr ökar arbetsrelaterade besvär och de största orsakerna är just stress och påfrestande arbetsställning med tunga lyft eller monotont arbete.
Källa: Arbetsmiljöverket, Besvär på grund av jobbet ökar.

Hälsofördelar med massage

Att påbörja en regelbunden massageterapi har flera positiva effekter på kroppen och sinnet. Det är med regelbundenheten som hälsofördelarna kommer precis som med motion och hälsosammare kost.

5 hälsofördelar med massage

 • mjukar upp spända och ömma muskler
 • mjukar upp stel och stram bindväv
 • ökar lymfcirkulationen och ger en boost för immunförsvaret
 • beröring minskar stress. Oxytocin frigörs vilket är kroppens eget lugn och ro hormon
 • beröring stimulerar god matsmältning och sömn

 

Massage is a necessity not a luxury

 
 
ryggmassage
Tagged on: