0723283000 anna@mymikkel.se

Redan flera tusen år tillbaka i tiden kände människan till att massage påskyndar läkning och minskar värk. Att få regelbunden massage har positiv effekt på vår hälsa.
Här är 5 anledningar till varför just massage kan hjälpa vid värk och stress.

Massage skapar läkning

  • Blodcirkulationen ökar
  • Lymfcirkulationen ökar. Bakterier och främmande partiklar filtreras bort och immunförsvaret stärks.
  • Kroppen slappnar av och hormoner så som oxytocin och endorfiner frigörs. Stressnivåerna av cortisol sänks och blodtrycket sjunker.
  • En känsla av välbehag, omhändertagande av beröring infinner sig vilket skapar lugn och minskar på så vis ångest och gör oss gladare.
  • Förbättrad rörlighet när muskler och leder slappnar av.

Svensk klassisk massage 

Den svenska klassiska massagen är numera en av de mest vanliga massageformerna i västvärlden. Det var Henry Ling, gymnastikens fader som på 1800-talet satte namn på massagegreppen. “Korsgrepp” “Effleurage” “Petrissage” “Friktioner” “Kantningar” “Saxningar” “Bindvävsgrepp” “Tapotement”och “Vibrationer”.   Dessa grepp utförs i en särskild ordningsföljd och omfattning.  När metoden fördes ut i Europa fick de franska namn, som effleurage (strykning), petrissage (knådning) och tapotement (hackning), termer som består än i dag.  För oss i Sverige är massageformen kraftig och går djupt ner i musklerna och kallas för klassisk massage.