0723283000 anna@mymikkel.se

Patientsäkerhet

Kontraindikationer

Det finns olika tillstånd då jag som massageterapeut ska vidta försiktighet och vissa då jag absolut inte ska massera.
Exempelvis med influensa eller svår förkylning då masserar jag inte alls. Det är inte så att massagen förvärrar något men det är meningslöst då det inte är muskler som ska behandlas först utan influensan eller förkylningen.
Olika sjukdomstillstånd med medicinering gäller det att också vara extra försiktig och hålla en god kommunikation under och efter massagen.
Berätta för mig vid vårt möte om eventuella sjukdomar eller mediciner så att jag kan ta hänsyn till det och vid minsta osäkerhet rådfråga läkare om massage går bra.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Den lag som jag som massageterapeut har att förhålla mig till är patientsäkerhetslagen och här är ett utdrag från den.

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder 1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

  1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
  2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
  3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
  4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
  5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
  6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
  7. prova ut kontaktlinser.

Ansvarsförsäkring

Jag och mitt företag är ansvarsförsäkrat om någon av mina patienter skulle råka ut för skada.