Hackningarna kallas Tapotement

Hackningarna kallas Tapotement

Svensk klassisk massage består av fem olika drag. Effleurage (stryka glida), Petrissage (knåda), Friktion (tvärgående eller längsgående över muskeln) och Tapotement (hackning). Tricket med tapotement är att hålla ett bra tempo och låta handen/fingrarna göra jobbet och inte armarna. Rytmen blir