Hackningarna kallas Tapotement

Hackningarna kallas Tapotement

Svensk klassisk massage består av fem olika drag. Effleurage (stryka glida), Petrissage (knåda), Friktion (tvärgående eller längsgående över muskeln) och Tapotement (hackning). Tricket med tapotement är att hålla ett bra tempo och låta handen/fingrarna göra jobbet och inte armarna. Rytmen blir

Skatteverket om förebyggande friskvård

Skatteverket om förebyggande friskvård

Förebyggande friskvård skattefritt Företagsmassage räknas till skattefri friskvård när den är en personalvårdsförmån som riktas till hela personalen. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontant ersättning, varför bruttolöneavdrag inte kan tillämpas för dessa förmåner. Det behövs inga formella beviskrav så som