Massage med fokus på stretch & rörlighet

Detta är en form av passiv stretch där kroppen får djupgående massage i form av press på muskler och mjuk stretch. Jag skulle vilja kalla det en form av lat Yoga eller Lazy Yoga där du bara kopplar av medan jag töjer och mjukar upp kroppen. 

Du har mjuka formbara kläder på dig (träningskläder funkar perfekt) och massagen utförs på en matta. Kommer du direkt från jobbet eller har glömt så finns det ett par bekväma “Fishermans Thai Pants” som du får låna.

Det är en mycket avslappnande och långsam form av massage som anpassas efter din kropp.

Rörelse får kroppen att slappna av och stretchen öppnar upp kroppen vilket leder till mindre stelhet och en bättre hållning. Med avslappningen kommer den viktiga djupandningen.

Sessionerna är skräddarsydda för dina individuella mål oavsett om det är smärtlindring, prestera bättre eller avkoppling. Thai Yoga massagen är därför lämplig för alla åldrar och för alla kroppstyper. 

55 min, 740 kr   (funkar perfekt för att mjuka upp del av kropp, exempelvis rygg, axlar, armar och bröstrygg) / från 1 jan 2020 blir priset 780 kr

90 min, 990 kr ( helkropp )

Kontraindikationer

Det finns olika tillstånd då jag som massageterapeut ska vidta försiktighet och vissa då jag absolut inte ska massera.
Exempelvis med influensa eller svår förkylning då masserar jag inte alls. Det är inte så att massagen förvärrar något men det är meningslöst då det inte är muskler som ska behandlas först utan influensan eller förkylningen.
Olika sjukdomstillstånd med medicinering gäller det att också vara extra försiktig och hålla en god kommunikation under och efter massagen.
Berätta för mig vid vårt möte om eventuella sjukdomar eller mediciner så att jag kan ta hänsyn till det och vid minsta osäkerhet rådfråga läkare om massage går bra.

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Den lag som jag som massageterapeut har att förhålla mig till är patientsäkerhetslagen och här är ett utdrag från den.

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder 1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

  1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
  2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
  3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
  4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
  5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
  6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
  7. prova ut kontaktlinser.

Ansvarsförsäkring

Jag och mitt företag är ansvarsförsäkrat om någon av mina patienter skulle råka ut för skada.