0723283000 anna@mymikkel.se

Vad gäller vid massage i Corona tider?

Med tanke på att det nu finns ett nytt Coronavirus som sprider sig snabbt så gäller det att vi är ännu mer försiktiga. Kom inte på massage om känner dig minsta lilla förkyld, då är det bättre vi hittar en ny massagetid. Jag har tagit bort min avbokningsmarginal så det...

Vilken massage ska jag välja?

Jag erbjuder både Svensk klassisk massage på bänk och Thai Yoga massage.
De är väldigt olika i sitt upplägg. Den ena är på bänk med olja och inga kläder medan Thai Yoga massagen är med kläder och på en matta.
Jag kommer alltid att anpassade massagebehandlingen efter dig och dina förutsättningar samt efter ditt behov.