0723283000 anna@mymikkel.se

Dataskyddspolicy

myMikkels dataskyddspolicy

Dina personuppgifter

myMikkel AB vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. myMikkel utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs kommande integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

myMikkel är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser så som bokadirekt.se.

Personuppgifter som samlas in av myMikkel används för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på anna@mymikkel.seeller via vanligt brev som skickas till myMikkel AB, Sporthallsvägen 2B, 263 52 Höganäs.
Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
myMikkel samlar in personuppgifter direkt från dig via bokningssystemet bokadirekt.se och i samband med behandling.

De uppgifter som lagras i vårt bokningsprogram är namn, mobilnummer, emailadress samt ort. När du väljer Klarna som betalningsmetod är det Klarnas dataskyddspolicy som gäller och om den kan du läsa mer om här. Klarnas dataskyddspolicy

När du får en behandling hos mig skriver jag en kort anamnes i din journal som är ett viktigt stöd för mig som massageterapeut. Din behandling ska kännas säker då det handlar om din hälsa.

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss och först när du varit inaktiv i 24 månader tas dina uppgifter bort från bokningssystem och journaler.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på myMikkels nyhetsbrev så sparas ditt namn och din e-postadress i en annan databas för att kunna göra utskick. Det går när som helst att avprenumerera sig från nyhetsbrevet genom att klicka på en länk längs ned i utskicket.


Hantering och lagring av personuppgifter

myMikkels rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter lagenligt. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att kunna hålla kontakt och för att kunna utföra en tjänst så säkert som möjligt.
Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga service.

Utskick av information
När du har bokat en behandling hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, påminnelse om bokad tid, erbjudanden som berör kommande behandlingar och kundnöjdhetsundersökningar. Dessa utskick sker till den emailadress och det mobilnummer som angivits.


Marknadsföring och personifiering

Om du bokat en behandling hos myMikkel är du automatiskt anmäld till vårt vårt nyhetsbrev och då är det din e-postadress samt för och efternamn som registreras. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror du har intresse av.  Frekvensen på nyhetsbrevet är en gång per månad.
I samband med varje utskick går det att avprenumerera sig på nyhetsbrevet via en länk längst ned i emailet.

Lagringstider

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vårt bokningssystem ”bokadirekt.se”. I kunddatabasen sparas personuppgifter och korta journalnoteringar så länge du är aktiv som kund. Kunder som varit inaktiva i 24 månader plockas bort från databasen.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift kan finnas både digitalt i kunddatabasen i vårt bokningssystem hos bokadirekt.se samt även i en fysisk journal i låst arkivskåp i vårt massagerum på Friskvårdshuset.

myMikkels tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi har utsett en ansvarig för dataskyddsfrågor.
Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgiftslagen (PuL) eller den kommande dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna anna@mymikkel.se

Utlämning av personuppgifter

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vårt bokningssystem ”bokadirekt.se” samt i nyhetsbrevs tjänsten som hanteras av Mailchimp.
Betallösningar och presentkort
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar och presentkort. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss. Det handlar om hälsoportalerna Wellnet och Actiway.
Är du medlem hos någon av dessa portaler och vill veta mer om deras datapolicy kring personuppgifter så ber vi er kontakta dem.
Det handlar också om Klarna som är en betalningstjänst som finns på bokadirekt.se.
För att veta mer om Klarnas datapolicy kring personuppgifter så kontakta Klarna.


Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på mymikkel.se, i vårt bokningssystem och vid kontakt med vår massageterapeut.
Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från myMikkel. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag – till myMikkels personuppgiftsombud.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag – till myMikkels Personuppgiftsombud

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

…………………………………………………………………
(Ort och datum)
………………………………………………………………..
(Namnteckning)
……………………………………………………………….
(Namnförtydligande,(e-mail/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.


Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats