Butikens hållbarhetsarbete

Det handlar om ett samarbete med goda leverantörer som tar sitt ansvar för en hållbar produktion både för miljön och för alla människor i kedjan från råvara till färdig produkt.

Valet av produkterna i vår butik är omsorgsfullt utvalda utifrån kvalitet och vi arbetar med långsiktigt hållbara företag som kan bevisa att de arbetar med dessa frågor kontinuerligt för att minska miljöpåverkan men också bidra till bättre arbetsförhållanden i de producerande länderna.

Hållbarhet för oss handlar om att satsa på kvalitet och snarare uppmana till att i större utsträckning reparera när något går sönder istället för att slänga och köpa nytt. Att laga och förlänga livslängden för en produkt är ett fint sätt att värdesätta kvalitetsprodukter på. Produkten som producerats, transporterats och tillverkats av råvaror från vår jord och av människor är värd att respekteras. Så ta hand det du shoppat och tänk att du gör en miljötjänst när du förlänger användandet.

Vi väljer leverantörer som sätter miljön högt på agendan och som gör nya bättre val kring material. Det kan handla om att producera varor med återvunnet material, ta tillvara på plaster från hav och att gå mot en helt giftfri produktionsmiljö utan skadliga kemikaler.

Viktiga miljöparametrar i valet av leverantör

  • kvalitén av produkterna
  • graden av återvunnet material i produkterna
  • arbetet med mänskliga rättigheter för arbetarna i producentländerna
  • produktionsland och transporter


Tillsammans kan vi göra skillnad med de val vi gör kring hållbarhet och miljön.